• Su arıtma ve atık su arıtma

Başvuru

Su arıtma ve atık su arıtma

3

Atık suyun bileşimi karmaşıktır ve arıtılması zordur.Arıtma yöntemleri temel olarak oksidasyon, adsorpsiyon, membran ayırma, flokülasyon, biyolojik bozunma vb. içerir.

Bu yöntemlerin, aktif karbonun atık suyun kromozitesini ve KOİ'sini etkin bir şekilde giderebildiği avantaj ve dezavantajları vardır. .

Aktif karbon, atık su üzerinde iyi bir renklendirme etkisine sahiptir.Artan sıcaklıkla boya atıksularının renklenme hızı artar ve pH boya atıksuyunun etkisini etkilemez.


Mesajınızı bize gönderin: