• Arındırıcı Malzeme

Arındırıcı Malzeme

  • arındırıcı kurutucu
  • Tanım
  • Ürün, kükürt dioksit, hidrojen sülfür, karbon monoksit gibi havadaki her türlü zararlı gazı oksitleyebilen ve ayrıştırabilen, güçlü oksidasyon özelliklerine sahip, taşıyıcı olarak alüminyum oksitli bir potasyum permanganat katalizörüdür.
  • Azot oksitler gibi tehlikeli maddeler verimli bir şekilde saflaştırılabilir.
  • Başvuru:
  • Kemorpsiyon sırasında, JZ-M arındırıcı kurutucu adsorpsiyon, absorpsiyon ve kimyasal reaksiyon yoluyla kirletici gazları havadan uzaklaştırır.Tehlikeli gazlar, zararsız gazlara oksitlenir, bu da kirleticilerin parçalanıp havaya salınmasını azaltmaya yardımcı olur.
 
  • Aktif karbon
  • Tanım
  • Aktif karbon, gelişmiş gözenek yapısı, geniş spesifik yüzey alanı ve zengin yüzey kimyasal grupları ve güçlü spesifik adsorpsiyon kapasitesine sahip karbon malzemeleri ile piroliz ve aktif işleme yoluyla odun, kömür maddesi ve petrol koku gibi karbon içeren hammaddelerden toplu olarak hazırlanır.

Mesajınızı bize gönderin: